گزارش کارآموزی ایران خودرو

گزارش کارآموزی ایران خودرو شامل 34 صفحه و برای دانشجویان مکانیک کاربرد دارد این گزارش کامل و برای تحویل به استاد آماده می باشد در ادامه توضیحاتی راجع به آن آورده شده است

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد شامل 31 صفحه و برای دانشجویان مکانیک کاربرد دارد این گزارش کامل و برای تحویل به استاد آماده می باشد در ادامه توضیحاتی راجع به آن آورده شده است