ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-irish-bull

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

دانلود بهترین فایل ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری
ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

مسأله اصلی تحقیق ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازدهدف اصلی تحقیق هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات94
حجم0/570 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

 

 

چکیده

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد.

متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، كفایت سرمایه است. 

روش تحقیق: در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده‌ها، از مدل تركیبیDEA- TOPSIS  برای ارزیابی كارایی مالی شعب بانك‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها استفاده شده است. این روش از دو واحد تصمیم‌گیری مجازی A واحد تصمیم‌گیری و i واحد تصمیم‌گیری، برای تعیین بهترین و بدترین میزان كارایی نسبی هر واحد تصمیم‌گیری استفاده خواهیم كرد. از دو مقدار به دست آمده برای كارایی، به كمك روش TOPSIS برای ایجاد یك شاخص به نام نزدیكی نسبی(RC) به I واحد تصمیم‌گیری استفاده می‌كنیم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری در این پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل است. 

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

 

کلمات کلیدی: نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، كفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها

 

 

«فهرست مطالب»

چکیده     1

فصل اول. کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه         3

1-2- بیان مسأله    4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق          5

1-4- چارچوب نظری تحقیق 5

1-4-1- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها         6

1-5- فرضیه تحقیق            8

1-6- اهداف تحقیق 8

1-7- تعریف متغیرها          8

1-8- قلمرو تحقیق  9

فصل دوم. ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه          11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی            12

2-2-1- حداکثر نمودن سود   12

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت 13

2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی       13

2-4- مفهوم عملکرد شرکت   14

2-5- ارزیابی عملکرد         16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد       17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد     18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد        19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی  21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری   21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام        21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها         22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی    23

2-9- سود حسابداری           25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری        26

2-9-2- سودمندی سود         27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)       28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)      28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)       29

2-11- تئوری ها و مدل ها    30

2-11-1- مدل(DEA) پوششی داده‌ها    30

2-12- رتبه بندی با استفاده از مدل ابركارایی     30

2-13- پیشینه تحقیق           33

2-13-1- تحقیقات داخلی      33

2-13-2- تحقیقات خارجی    35

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه          46

3-2- روش تحقیق  47

3-3- جامعه آماری 48

3-4-  محاسبه حجم نمونه     48

3-5- روش گردآوری اطلاعات           48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها        49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها      50

4-1- مقدمه          51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها          52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه          68

5-2- نتایج تحقیق   69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق         74

5-4- پیشنهادات به محققین آتی           74

5-5- محدودیت های تحقیق   75

منابع      76

پیوست    80

 

«فهرست اشکال»

شکل1-1- روش‌های پارامتری و غیر پارامتری تحلیل پوششی داده‌ها  7

 

«فهرست جداول»

جدول 1-1- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد           9

جدول 3-1- نسبت های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد مالی   47

جدول 4-1- نسبت‌های مالی استخراج شده برای شعبه اردبیل            52

جدول 4-2- ورودی و خروجی واحد IDMU       57

جدول 4-3- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU     60

جدول 4-4- نتایج نهایی مدل‌ها و شاخص RC      64

جدول 4-5- رتبه‌بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC   66

جدول 5-1- ورودی و خروجی واحد IDMU       70

جدول 5-2- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU     71

جدول 5-3- رتبه بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC   72

 

 

«فهرست نمودار»                                                                                            

نمودار 2-1- رویکردهای ارزیابی عملکرد         19

 

 

عنوان : ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

فرمت : doc

تعداد صفحات :94


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود پروژه دانلود تحقیق دانلود پژوهش دانلودمقاله پروژه تحقیق پژوهش دانلود پروژه مدیریت پروژه مدیریت تحلیل پوششی داده‌ها سودآوری ساختار دارایی نقدینگی كفایت سرمایه
مطالب دیگر

پاورپوینت طرح توجیهی تولیدی لباس فرم

پاورپوینت بررسی hfcs و کاربرد آن در صنایع غذایی

پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس اکولوژی)

پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایكو درام )

پاورپوینت بررسی تفکر استراتژیک

پاورپوینت بررسی توربین های گاز

پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی

پاورپوینت روشهای بازپروری و توانبخشی

پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیكی تركیبات آروماتیك از آبهای آلوده

پاورپوینت تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید چربی شیر با استفاده از مدل روزآزمون در گاوهای هلشتاین استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

پاورپوینت بررسی تخمیر و مخمر و کاربرد آنها در صنایع غذایی

پاورپوینت بررسی تخمیر فراورده های حیوانی

پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک

پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (تصفیه آب صنعتی)

پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان

پاورپوینت بررسی تخریب گرایی وندالیسم

پاورپوینت تحلیل وطراحی و پیاده سازی سیستم رزرواسیون هتل پردیس

پاورپوینت بررسی تستهای غیرمخرب جوش های ساختمانی

پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن